Minden eddiginél nagyobb támogatást vezet be a kormány - új részleteket tudtunk meg a CSOK Pluszról

Minden eddiginél nagyobb támogatást vezet be a kormány - új részleteket tudtunk meg a CSOK Pluszról

12 ezer új igénylővel és 10-15 milliárd forint költségvetési kiadással számol a kormány a CSOK Plusz első évében. A gyermekvállalást 4, 8, illetve 10 éven belül kell majd teljesíteni – árulta el kérdésünkre Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár, akit interjúnkban az új támogatási forma mögötti kormányzati filozófiáról, a CSOK-ból most kiesők lehetőségeiről, a várt lakáspiaci hatásokról és az új kamattámogatott hitel eddig nem ismert részleteiről is megkérdeztünk a részletszabályok egy-két héten belül várható megérkezése előtt.

A kormány bejelentéséből egyértelművé vált: vissza nem térítendő támogatásból tartozás-elengedéssel kombinált kamattámogatott hitellé válik a CSOK. Mi ennek a döntésnek a pontos logikája a kormány részéről?

A CSOK Plusszal minden eddiginél nagyobb támogatást nyújt a kormány. A döntést leginkább az a szándék indokolta, hogy az elmúlt évek nehézségei ellenére is minden lehetséges módon támogassuk a magyar családokat, folyamatosan optimalizáljuk a családtámogatási rendszert annak érdekében, hogy minden vágyott gyermek mielőbb megszülethessen. Ami a támogatási rendszer egyik fontos pillérét, az otthonteremtés elősegítését illeti: azt láttuk, hogy a „városi" CSOK az elmúlt hónapokban sok szempontból kiüresedett, a támogatás összegei a háború és a szankciók miatt megváltozott gazdasági környezetben már nem voltak értelmezhetőek a mai ingatlanpiacon.

A 10 milliós maximális vissza nem térítendő támogatásból például 5 éve, az akkori 660 ezer forintos átlagos budapesti négyzetméterárra számolva mintegy 15 négyzetméter finanszírozása volt megoldható, tavaly ilyenkor ebből az összegből már csak 10,5 négyzetméter megvásárlását tudta fedezni a támogatást igénybevevő család. A CSOK-igénylés is visszaesett: 2023 januárjától szeptemberig országosan 49 százalékkal csökkent a megkötött támogatási szerződések száma az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Ezt persze lehet azzal indokolni, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a lakáspiaci kereslet is bezuhant, ám azt is látni kell, hogy június óta az érintetteknek azzal kellett számolniuk, hogy év végével bezárul a városi CSOK, ennek ellenére mégsem tapasztaltunk óriási igény-felfutást. Jól látható volt az, hogy a fiatalok otthonteremtésének célzottabb támogatására van szükség. A CSOK Plusz konstrukció kialakításakor figyelembe vettük a szakmai szervezetek véleményét: a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) például azt képviselte, hogy legalább háromszorosára kell emelni az elérhető támogatás mértékét. Ezt összességében túl is teljesítettük - erre mindennél komolyabb példa, hogy két gyermek vállalása esetén az eddigi 2,6 millió forintos vissza nem térítendő támogatás és 10 millió forintos hitel helyett most egy nagy összegű, 30 millió forint kedvezményes hitel vehető fel, amiből ha a vállalt második gyermek is megszületik, akkor 10 millió forint leírásra kerül.

Szerepet játszott-e a konstrukció kialakításában a költségvetés rövid távú bizonytalan helyzete?

A válasz egyszerre igen és nem. Nem tagadható, hogy a korábbi rendszerhez képest rövid távon kisebb finanszírozási igény jelentkezik majd, az előzetes számítások szerint 2024-ben 10-15 milliárd forintos kiadással jár majd a CSOK Plusz bevezetése.

A költségvetés számára a teljes tervezett lakástámogatási kiadásból a CSOK (a falusi CSOK és az idén decemberben kifutó „városi" CSOK) 115 milliárd forintot tesz ki, a CSOK-kölcsön kamattámogatása és az adó-visszatérítési támogatás együtt további közel 70 milliárd forintra rúg, az illetékmentesség pedig mintegy 40 milliárd forintos bevételkiesést jelent a költségvetésnek. A piaci kamatok csökkenésének köszönhetően ez a teher jövőre mindenképp alacsonyabb lehet, és itt jön majd be a CSOK Plusz első kiadási tétele. Ugyanakkor a finanszírozási „teher" megítélésénél látnunk kell, hogy olyan „kiadásról" beszélünk, amely nemzetstratégiai célunkat szolgálja, mert a családok jóléte, biztonsága és a vágyott gyermekek megszületésének támogatása nem lehet költségvetési kérdés. Éppen ezért hangoztatja a miniszterelnök úr is, hogy a kormány kettő, a családokat alapvetően érintő kérdésben nem enged. Az egyik a rezsivédelem, a másik ilyen sarkalatos pont a családtámogatási rendszer fenntartása. Csák János miniszter úr egyértelműsítette azt is, hogy ha vágyott gyermekek megszületéséhez vezető otthonteremtés finanszírozási szükségleteinek fedezéséről van szó, a büdzsé felülről nyitott.

A babaváró hitelhez hasonlóan egy későbbi, minden egyes támogatási szerződés esetében bizonytalan időpontra vonatkozó állami kötelezettségvállalást programoz a rendszerbe a CSOK Plusz azzal, hogy a második gyermektől 10 millió forintnyi tartozást elenged a kormány az igénybe vevőknek. A babaváró hitel tapasztalatai alapján mennyire viseli el és hogyan kezeli a költségvetés ezt a kockázatot?

Azt gondolom, mindent elmond erről, hogy a kormány egyetlen percig sem mérlegelte például a babaváró kölcsön megszüntetését, sőt itt jövő évtől 10-ről 11 millióra növeljük a támogatási összeget. Ami változás történik, az az, hogy a jogosultság esetében az életkori határ módosításával igyekszünk elérni, hogy a tervezett gyermekek minél korábban megszülethessenek. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének adataiból jól látható, hogy az első gyermek megszületésének ideje 2021-ben a nők esetében meghaladta a 29 évet. A szaknyelvben szereplő „optimális szülőképes korban" lévő, 20-39 éves hölgyek száma a természetes népességfogyás miatt sajnos csökkent, és a második és a harmadik gyermek megszületését igenis nehezíti az első gyermek vállalásának életkorbeli kitolódása is. Ezért minden erőnkkel arra szeretnénk biztatni a családokat, hogy a mostani átlagnál korábbi életkorban merjenek gyermeket vállalni, és ehhez a lehető legtöbb segítséget meg kívánjuk adni nekik, gondoljunk csak az otthonteremtési támogatások mellett a 25 év alatti fiatalok vagy a 30 év alatti anyák által igénybe vehető szja-mentességre, a diplomás GYED-re, a CSED mértékének emelésére, a GYED Extrára, a bölcsődefejlesztésekre, az újabb családbarát munkahelyek kialakításának folyamatos ösztönzésére.

Adataik szerint mekkora kihívás vagy probléma a CSOK-os vagy a babavárós gyermekvállalások teljesítése a fiatalok számára?

Nem akkora, mint amire gondolnak, és azt gondolom, kifejezetten jól állunk. A Magyar Államkincstár kimutatásai szerint a 2015-től elérhető CSOK esetében 2022 végén mindössze nagyjából 6 ezer olyan CSOK-szerződés volt, amelyben már lejárt a gyermek megszületésére rögzített határidő. Ez a szerződések alig 3 százalékát jelenti.

Ráadásul nem minden esetben maradhatott ténylegesen el a gyermekvállalás, egyes esetekben csak annak határidőben történő igazolását mulasztják el az igénylők. Itt érdemes megemlíteni azt is, hogy a szabályok szerint a 24. várandóssági hét utáni vetélés, halvaszületés nem minősül a teljesítés meghiúsulásának, s érthető módon abban az esetben sincs okvetlenül retorzió, ha a gyermekvállalásnak orvosi (meddőségi) akadálya van. Ilyen esetekben visszafizetési könnyítés (részletfizetés, halasztás, akár teljes elengedés) kérhető a kormányhivatalnál. Ahogy említettem, a nagy kérdés a második vagy a harmadik gyermek megszületése, ebben szeretnénk az eddiginél jobban, államilag nagyon erősen kamattámogatott hitellel ösztönözni a fiatalokat a CSOK Plusszal.

A kormány adatai szerint mennyivel szűkül a „városi" CSOK igénybe vevői köre azáltal, hogy kizárják belőle az egyedülállókat, az élettársi kapcsolatban élőket, a gyermeket már nem vállaló házasokat, sőt, a bankok számára nem hitelképes családokat is? Nem túlzott ez a leszűkítés?

A kormány szerint a társadalom alapja a család, amit a házasság szentesít. A család olyan, egymásért dolgozó közösség, amelyben közös feladatvállalás jelenik meg. E tekintetben éppen a házasság lehet segítség a sikeres banki hitelképességi vizsgálathoz, hiszen adóstársként könnyebben teljesíthetőek az adósságfék szabályok. A CSOK Plusz az új gyermek, gyermekek vállalására ösztönöz, de az egyedülállókat sem zárjuk ki a rendszerből, hiszen a kistelepüléseken a falusi CSOK továbbra is elérhető számukra, illetve gondolkozunk azon, hogyan tudnánk kifejezetten ennek a célcsoportnak segíteni.

Mekkora hatást vár a kormány a CSOK Plusztól: hány igénybe vevője lehet egy évben, milyen és mekkora hatással lesz a hitelpiacra, a lakáspiacra és legfőképp a születések, házasságok számára?

A számításaink szerint 12 ezer új igénylő lehet majd az első évben.

A makrogazdasági érdek természetesen a lakások építésének/felújításának megszaporodásával az építőipar fellendülése, amely a gazdaság növekedésében is segít. A lakáshoz jutás megkönnyítésében fontos szereplők lesznek a bankok, komolyabb szerepvállalásuk még tovább erősítheti a lakáspiaci rotációt és mobilitást, s az általuk biztosított forrás szintén hozzájárul majd az építőipari fejlődéshez.

Nekem azonban, családokért felelős államtitkárként elsősorban a családok életének megkönnyítését és a vágyott gyermekek megszületésének ösztönzését kell szem előtt tartanom. Ebből a szempontból pedig fontos mérőszám, hogy a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a teljes termékenységi arányszám 2010 és 2021 között 1,23-ról 1,59-re nőtt, ráadásul Magyarországon emelkedett a legnagyobb mértékben az Európai Unióban, ami hatalmas eredmény azzal együtt, hogy az arányszám még mindig kisebb, mint 2, azaz egyelőre csak lassítani tudtuk a népességfogyást, de megállítani nem. A nyugati társadalmak, így Magyarország is elöregedő társadalom, egyre kevesebb a szülőképes korú nő, így minden megszületett gyermek érték demográfiai szempontból is. Itt fontos megjegyezni, hogy Brüsszel szerint az európai népességcsökkenésre a megoldás a bevándorlás, ezzel szemben a magyar kormány a családokat támogatja. Arra is büszkék lehetünk, hogy

családbarát intézkedéseinknek - köztük a babaváró támogatásnak és a CSOK-nak - köszönhetően 2011-től az elmúlt év végéig 160 ezerrel több gyermek született.

Menjünk bele kicsit a termékbe. A 15, 30 és 50 millió forintos maximális hitelösszeg meghatározása során figyelembe kell venni-e a már meglévő gyermekeket is, vagy csak az újonnan vállaltakat?

A támogatás csak újonnan vállalt gyermekek esetén igényelhető, ugyanakkor a már meglévő gyermekek számítanak a felvehető hitelösszeg nagyságánál. Tehát egy kétgyermekes család egy újabb gyermek vállalásával igényelheti az 50 millió forintos CSOK Pluszt.

Hasonló kérdés, hogy a második gyermektől járó 10 milliós hitelelengedésnél ki számít második gyermeknek?

A CSOK Plusz felvétele után másodikként megszületendő gyermekre lép be elsőként a 10 milliós tőkeleírás lehetősége. A meglévő gyermekek ebben a tekintetben nem vehetőek figyelembe.

Milyen feltételek vonatkoznak azokra, aki korábban, a mostaninál kisebb összegű CSOK-ot vett igénybe?

A korábbi gyermekvállalás teljesítése alapján dől el, hogy jogosult lehet-e az új CSOK Plusz konstrukcióra. Alapesetben ugyanakkor az az előírás, hogy a CSOK Plusz igénylése előtt le kell zárni a korábbi szerződést és elszámolni a folyósító pénzintézettel. Ha a korábban vállalt gyermek(ek) már mind megszülettek, vagy eleve csak meglévő gyermekekre kérték a támogatást, abban az esetben az újabb gyermek(ek) vállalásával van mód CSOK Plusz szerződést kötni. Ha a család korábban gyermekvállalással igényelt CSOK-ot, és legalább egy gyermek már megszületett, a még várt gyermekekre szintén igényelheti a CSOK Pluszt, viszont ebben az esetben a régi CSOK szerződés csak úgy zárható le, hogy a még meg nem született gyermek(ek) után járó részt a család támogatás-arányosan visszafizeti.

Mi lesz a szabály a gyermekvállalási határidőkre vonatkozóan?

A CSOK Plusz a korábbi CSOK szabályokat viszi tovább, azaz a feltételek teljesítéséhez az első gyermek megszületésének 4, a másodikénak 8, a harmadikénak 10 éven belül kell megtörténnie a CSOK Plusz folyósítását követően.

Sokakat meglepett, hogy a második lakás vásárlása (és a meglévő otthon bővítése) esetében magasabb, 150 millió forintos az igénylési plafon. Nem tartanak attól, hogy sokan spekulációs célú vásárlásokba fognak majd?

Nem így közelítjük meg a kérdést, mert ahogyan a CSOK-nál, a CSOK Plusznál sem ez lesz az általános. Ráadásul itt a minimális önrész már 20 százalékos. A legtöbb család esetében a CSOK Plusz úgy működik majd, hogy a család bővülésével - a második vagy a harmadik gyermek megszületése előtt - az elsőszülöttel még jól élhető lakást a család nagyobbra fogja tudni cserélni.

Mi a helyzet a falusi CSOK és a CSOK Plusz kombinálhatóságával?

Nyáron azt ígértük, hogy a „városi" CSOK helyett új konstrukciót dolgozunk ki, a falusi CSOK-ot pedig megtartjuk, sőt, annak összegét használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén megduplázzuk. Ennél azonban több történt. Egyrészt a CSOK Pluszt nemcsak az 5 ezer fő feletti településeken, hanem az ország bármely részén lehet igényelni, vagyis az 5 ezer főnél kisebb településeken is. Ezeken a helyeken a falusi CSOK mellett újabb gyermek vállalása esetén a CSOK Plusz is igényelhető. Másrészt egységesítettük a falusi CSOK támogatási összegeit, így januártól új családi ház építése és vásárlása esetén is megemelt összegekkel számolhatnak a családok. Tehát kifejezetten megéri az úgynevezett „falusi CSOK-os" települések egyikén új otthont teremteni és újabb gyermeket vállalni, hiszen így akár a falusi CSOK-ot és a CSOK Pluszt is egyszerre fel lehet venni.

Forrás: porfolio.hu

A biztosdontes.hu cikke a témában:

Baba(váró)-boomot okozhat az új CSOK Plusz az év elején

A CSOK Plusz bevezetése miatt a következő hónapokban várhatóan ismét visszaesik majd a Babaváró miatti amúgy is visszafogottabb kereslet – véli a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Gergely Péter szerint ennek csak egyik oka, hogy jövőre 10-ről 11 millióra emelkedik a Babaváró igényelhető maximuma, a másik ok, hogy a CSOK Plusz új szabályai szerint a Babaváró mellé nem kell majd külön önerőt tenni az első lakás megvásárlásakor – feltéve, ha a család megfelelő jövedelemmel rendelkezik.

Az életkori szigorítás szemmel láthatóan nem növelte az elmúlt hónapokban a Babaváró iránti keresletet - kommentálta a legfrissebb jegybanki adatokat Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mint ismert, 2024 januárjától már csak a 30 év alatti hölgyek igényelhetik a Babavárót a korábbi 40 éves korhatár helyett. Azok a 30 és 40 év közötti hölgyek, akik jövőre várandósak lesznek, még hozzájuthatnak a hazai családpolitikai intézkedések egyik zászlóshajó termékéhez.

Komoly visszaesés

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint a Babaváró piacából már kiárazódott az a rendkívül komoly, előrehozott kereslet, amelyet a Babaváró támogatások jövője iránti aggodalom fűtött fel a tavalyi év végén. Az akkori előrehozott kereslet alaposan rányomta a bélyegét az idei első félév igénylési adataira: az első negyedévben a 2022-es év azonos időszakának igényléseinek alig több, mint harmadát sikerült teljesítenie a piacnak, de még a második negyedévben sem érte el a Babaváró igénylésének mértéke az egy évvel korábbi szint 50 százalékát.

Gergely Péter szerint a harmadik negyedévben már egyértelműen normalizálódott a kereslet, azonban a korábbi évekhez képest továbbra is visszafogott az igénylés mértéke. Az elmúlt hónapokban stabilan havi 2200-2600 család döntött a Babaváró felvétele mellett, ez 20-30 százalékkal múlja alul az egy évvel korábbi igénylések számát.

A keretemelés és a CSOK Plusz visszafogja a keresletet

Ha lenne is valamekkora élénkülés az életkori szigorítás miatt a következő hónapokban, az bizonyosan nem fogja tudni kompenzálni azt a várható forgalomkiesést, amelyet az okoz, hogy a következő évtől tíz százalékkal, 10 millióról 11 millió forintra emelkedik az Babaváró igénylésének maximális összege – vélekedik Gergely Péter. Ráadásul - hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – a szintén januárban debütáló CSOK Plusz (városi CSOK) új szabályainak köszönhetően a Babaváró konstrukció még jobban felértékelődik majd.

Az új szabályok szerint ugyanis a CSOK Pluszt igénybe vevő ügyfeleknek elegendő lesz az első lakás megvásárlása esetén 10 százalékos önerőt felmutatni. Ezt pedig az alapvetően szabad felhasználású, de az esetek 70-80 százalékában eddig is lakáscélra fordított Babaváró segítségével teljes mértékben lehet fedezni. A Babaváró feltételei szerint ugyanis a bankok a Babaváró teljes összegét kötelesek önerőként elfogadni, ennek feltétele mindössze az, hogy a Babaváró igénylése 90 nappal megelőzze a CSOK igénybevételét.

Jó fizetés kell az önerő nélküli lakásvásárláshoz

Gergely Péter szerint ugyanakkor azzal, hogy a CSOK Plusz igénylése a banki kockázatértékeléshez kötött, a fiatal családoknak az önerő Babaváróból történő fedezése mellett továbbra is elegendő jövedelmet kell majd felmutatniuk, ha maximálisan ki szeretnék használni a CSOK Plusz kedvezményt. A három vállalt gyermek esetében maximálisan igényelhető 50 millió forintos CSOK Plusz igénybevételéhez minimum nettó 474 ezer forintos jövedelmet kell felmutatniuk az MNB hitelfék szabályai alapján. Ehhez 2023-ban a még gyermektelen, ám a friss házasok kedvezményét igénybe vevő családnak bruttó 720 ezer forintos havi jövedelmet kell igazolnia – jelezte a szakértő.

Többszörösére ugorhat a Babaváró folyósítás az év elején

Gergely Péter emlékeztetett arra, hogy a kormányzati közlések szerint jövőre 14-15 000 család igényelhet majd CSOK Pluszt. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az érintettek döntő része a Babavárót is igénybe fogja venni, ezért a szakértő arra számít, hogy jövő év egészére nézve minimum 30 százalékkal bővül majd a Babaváró iránti kereslet is. A 2023. év eleji igénylési mélyponthoz képest – idén januárban mindössze 716, februárban 1231 szerződés köttetett - ugyanakkor az év első hónapjaiban éves bázison többszörösére ugorhat majd a Babaváróra szerződők száma.

120795_Ingatlaneladas_garanciaval.pngTovábbi ingatlan hírek

Eladná ingatlanát?

Teljesen megértjük, hiszen az ingatlaneladás egy komoly döntés. Kérjen visszahívást, és mi kötöttségektől mentesen tájékoztatjuk Önt a legkedvezőbb lehetőségekről. Hozzáértő ingatlan tanácsadó kollégáink készséggel állnak rendelkezésére bármilyen kérdés kapcsán.

Kérem az ingyenes tanácsadást!

Ingatlan hírek

Ahol találkozhat velünk