Impresszum és jogi nyilatkozat

IMPRESSZUM

Cégnév: Fővállalkozó Balla és Balla Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Eperfa utca 4.
Email: iroda@ballaingatlan.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-085494, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH109161/2016.
Adószám: 12502138-2-13
Ingatlanközvetítői névjegyzék nyilvántartási szám: C-25/2010 Pest Megye

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: OLÉ Bt.
Székhely: 1121 Budapest, Lidérc u. 46
Cg.: 01-06-770315
Adószám: 22192431-2-43

Minden jog fenntartva.

Jogi nyilatkozat

Az Ön által látogatott honlap (a továbbiakban: weboldal) fenntartója és üzemeltetője a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. (a továbbiakban: Fővállalkozó Balla és Balla Kft.).


A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. ezúton tájékoztatja a
www.ballaingatlan.hu weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése során alkalmazott elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárul ahhoz, hogy részére a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.
  A Látogató által megadott adatok köre: név (nem kötelezően), felhasználási név, jelszó, e-mail cím, adott esetben (pl. ingatlan keresés, eladás során) telefonszám, ingatlan eladásához kapcsolódóan ingatlan címe, adatai, paraméterei, ingatlan képe.
 2. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. az internetes kapcsolat fenntartásával együtt a Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. A Látogató az internet böngészésére használt szoftver Eszközök / Beállítások / Adatvédelem menüpontjában megtilthatja a fenti cookie-k használatát, azonban ezzel tudomásul veszi, és elfogadja, hogy így nem tudja majd igénybe venni a www.ballaingatlan.hu weboldal valamennyi szolgáltatását. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. ezen, statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

  A Látogató a cookie-k elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok személyazonosításra alkalmatlan információi alapján a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. az érdeklődési körének megfelelő, egyedi ajánlatokat és információkat jelenítsen meg külső szolgáltatók internetes reklámfelületein. Ehhez a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. a Google Analytics rendszerét veszi igénybe. A Látogatónak lehetősége van arra, hogy a Google Analytics rendszerében letiltsa az ilyen jellegű, érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket a
  http://www.google.com/settings/ads címen, „Az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetések” opció kikapcsolásával.

 3. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. az adatkezelési gyakorlatának kialakítása során figyelembe veszi, és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.

 4. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. ennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:

  a.) a Fővállalkozó Balla és Balla Kft., illetve Balla Ingatlan, Balla Utazás márkanevek alatt nyújtott szolgáltatásokra irányuló igények legteljesebb kielégítése; elsődlegesen ingatlan közvetítői, másodlagosan utazásszervező szolgáltatás nyújtása a Látogató részére.
  b.) minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése;
  c.) a Fővállalkozó Balla és Balla Kft., Balla Ingatlan, Balla Utazás márkanevek használatára mindenkor jogosult szolgáltatók aktuális szolgáltatásainak ismertetése, ajánlása, direkt marketing célú tevékenység (hírlevél, e-mail, telefonos eléré ;s).

  A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. a Látogatók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:

  a.) a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. cégcsoport tagjai;
  b.) a Balla Ingatlan márkanév jogszerű használatára mindenkor jogosult franchise-partnerek részére, a márkanév használatára vonatozó szerződésük időtartama alatti felhasználásra;
  c.) a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők
  d.)
  az a.), b.), pontban megjelölt személyekkel jogviszonyban álló, a Látogató részére szolgáltatást nyújtó egyéb személyek (ingatlan közvetítők, irodavezetők, adminisztratív dolgozók).

  A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.

 5. A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor kérheti azok kijavítását, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi -  törlését.

  A Látogató erre vonatkozó megkereséseit írásban, a Fővállalkozó Balla és Balla Kft.. hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban ad tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedéseket.

  A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

 6. Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. az info@ballaingatlan.hu email-címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését.

 7. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. minden szükséges biztonsági, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

 8. A weboldalon található, más (nem a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. Ezt követően a más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. felelősséget nem vállal.

 9. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Fővállalkozó Balla és Balla Kft., felelősséget nem vállal.

 10. A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:

  Fővállalkozó Balla és Balla Kft. Kft.
  Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Eperfa utca 4.
  Telefon: +36-1/280-46-23
  E-mail: 
  info@ballaingatlan.hu

Eladná ingatlanát?

Hozzáértő ingatlan tanácsadó kollégáink, kiváló ingatlan szakjogász irodánk, hitelügyintéző csoportunk, és energetikai tanúsítvány készítésével foglalkozó mérnökcsapatunk garantáltan minden, az ingatlannal kapcsolatos ügyben segítségére tud lenni.

Eladnám az ingatlanomat

Ingatlan hírek

Ahol találkozhat velünk