Impresszum és jogi nyilatkozat

IMPRESSZUM

Cégnév: Fővállalkozó Balla és Balla Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Eperfa utca 4.
Email: iroda@ballaingatlan.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-085494, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH109161/2016.
Adószám: 12502138-2-13
Ingatlanközvetítői névjegyzék nyilvántartási szám: C-25/2010 Pest Megye

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: OLÉ Bt.
Székhely: 1121 Budapest, Lidérc u. 46
Cg.: 01-06-770315
Adószám: 22192431-2-43

Minden jog fenntartva.

Jogi nyilatkozat

Az Ön által látogatott honlap (a továbbiakban: weboldal) fenntartója és üzemeltetője a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. (a továbbiakban: Fővállalkozó Balla és Balla Kft.).

A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. ezúton tájékoztatja a www.ballaingatlan.hu weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése során alkalmazott elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárul ahhoz, hogy részére a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.
  A Látogató által megadott adatok köre: név (nem kötelezően), felhasználási név, jelszó, e-mail cím, adott esetben (pl. ingatlan keresés, eladás során) telefonszám, ingatlan eladásához kapcsolódóan ingatlan címe, adatai, paraméterei, ingatlan képe.
 2. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. az internetes kapcsolat fenntartásával együtt a Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. A Látogató az internet böngészésére használt szoftver Eszközök / Beállítások / Adatvédelem menüpontjában megtilthatja a fenti cookie-k használatát, azonban ezzel tudomásul veszi, és elfogadja, hogy így nem tudja majd igénybe venni a www.ballaingatlan.hu weboldal valamennyi szolgáltatását. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. ezen, statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

  A Látogató a cookie-k elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok személyazonosításra alkalmatlan információi alapján a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. az érdeklődési körének megfelelő, egyedi ajánlatokat és információkat jelenítsen meg külső szolgáltatók internetes reklámfelületein. Ehhez a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. a Google Analytics rendszerét veszi igénybe. A Látogatónak lehetősége van arra, hogy a Google Analytics rendszerében letiltsa az ilyen jellegű, érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket a https://adssettings.google.com/authenticated címen, „Az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetések” opció kikapcsolásával.
 3. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. az adatkezelési gyakorlatának kialakítása során figyelembe veszi, és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.
 4. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. ennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:

  a.) a Fővállalkozó Balla és Balla Kft., illetve Balla Ingatlan, Balla Utazás márkanevek alatt nyújtott szolgáltatásokra irányuló igények legteljesebb kielégítése; elsődlegesen ingatlan közvetítői, másodlagosan utazásszervező szolgáltatás nyújtása a Látogató részére.
  b.) minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése;
  c.) a Fővállalkozó Balla és Balla Kft., Balla Ingatlan, Balla Utazás márkanevek használatára mindenkor jogosult szolgáltatók aktuális szolgáltatásainak ismertetése, ajánlása, direkt marketing célú tevékenység (hírlevél, e-mail, telefonos elérés).

  A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. a Látogatók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:

  a.) a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. cégcsoport tagjai;
  b.) a Balla Ingatlan márkanév jogszerű használatára mindenkor jogosult franchise-partnerek részére, a márkanév használatára vonatozó szerződésük időtartama alatti felhasználásra;
  c.) a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők
  d.) az a.), b.), pontban megjelölt személyekkel jogviszonyban álló, a Látogató részére szolgáltatást nyújtó egyéb személyek (ingatlan közvetítők, irodavezetők, adminisztratív dolgozók).

  A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.
 5. A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor kérheti azok kijavítását, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi -  törlését.

  A Látogató erre vonatkozó megkereséseit írásban, a Fővállalkozó Balla és Balla Kft.. hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban ad tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedéseket.

  A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

 6. Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. az info@ballaingatlan.hu email-címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését.
 7. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. minden szükséges biztonsági, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.
 8. A weboldalon található, más (nem a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. Ezt követően a más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. felelősséget nem vállal.
 9. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Fővállalkozó Balla és Balla Kft., felelősséget nem vállal.
 10. A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:

  Fővállalkozó Balla és Balla Kft.
  Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Eperfa utca 4.
  Telefon: +36-1/280-46-23
  E-mail: info@ballaingatlan.hu

Eladná ingatlanát?

Teljesen megértjük, hiszen az ingatlaneladás egy komoly döntés. Kérjen visszahívást, és mi kötöttségektől mentesen tájékoztatjuk Önt a legkedvezőbb lehetőségekről. Hozzáértő ingatlan tanácsadó kollégáink készséggel állnak rendelkezésére bármilyen kérdés kapcsán.

Kérem az ingyenes tanácsadást!

Ingatlan hírek

Ahol találkozhat velünk